VŽDY O KROK NAPŘED

VŽDY
O KROK
NAPŘED

Poslání

Chceme přinést české a slovenské společnosti, jejím lidem, firmám i ekonomice nástroje umožňující neustále zlepšovat jejich výsledky, znalosti a dovednosti.

Vize

Jako spolehlivý partner, vytvářející profesionální prací předpoklady pro úspěšné výsledky svých klientů. Navíc prosazováním nabídky několika unikátních špičkových produktů zvýšíme svůj podíl na trhu exkluzivních programů.

Coneo

Jsme jedineční individuálním přístupem ke klientům, několika unikátními produkty na vzdělávacím trhu, týmovým duchem spolupráce.

Jak pracujeme?

Způsob práce propojujeme s podnikatelskými záměry klienta. Náš postup vychází z analýzy tréninkových potřeba je založen na čtyřech základních krocích.
Prvnímu kroku předchází identifikace – dohoda o požadovaném výkonu. V této fázi doporučujeme, kromě nastavení cílů a vyjasnění očekávání, rovněž ověření aktuálnosti popisů pracovních míst.

Analýza tréninkových potřeb

S použitím efektivních analytických metod je posuzována stávající úroveň znalostí, dovedností a postojů manažerů, zaměstnanců ve vazbě na stanovené standardní požadavky i s výhledem na vizi a strategii organizace.

Plán a návrh tréninku

Konkrétní tréninkové plány jsou zpracovány individuálně pro každou cílovou skupinu tak, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku v co nejkratším čase s efektivně vynaloženými náklady.

Realizace tréninku

Je prováděna v termínech a na místech dle požadavků zadavatele, především na bázi zkušenostního učení.

Hodnocení výsledku tréninku

Používáme konkrétní nástroje měření účinnost tréninku s ohledem na vynaložené náklady a výkon cílové skupiny.

Zajímá Vás jak pracujeme? Jak probíhají naše kurzy? A co říkají účastníci? Podívejte se na krátké video.

Vedení společnosti

Ing. Zbyněk Nejezchleba
jednatel, lektor

Stálý tým lektorů a konzultantů

Ing. Petr Beránek
Mgr. Petra Nejezchlebová
Mgr. Tomáš Jager
JUDr. Jaroslav Tmé
Ing. Václav Trepka
Mgr. Aleš Zbořil

Externí spolupracovníci

Ing. Michal Ondráček
PhDr. Jiří Beran, Ph.D.
Jiří Turek
Petr Těšínský

Externí spolupracovníci

Večerní škola koučinku
The Inner Game International School CR&SR
René Müller - Trénink paměti