rozvoj OSOBNOSTI

V této oblasti se zaměřujeme na
konkrétní potřeby daného jedince
a rozvíjíme jeho potenciál směrem
k jeho zadaným cílům

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU
V PRODEJI               

 • Prodej po telefonu
 • Konzultační způsob prodeje
 • Budování vztahu se zákazníkem
 • Obchodní vyjednávání

osobní rozvoj

 • Prezentace
 • Vyjednávání
 • Komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Time management
 • Emoční inteligence

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI mANAŽERŮ

 • Motivace
 • Koučování
 • Vedení a rozvoj lidí
 • Plánování
 • Řízení projektů
 • Nástroje kontroly
 • Hodnocení změny

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • Koučink
 • Mentorink
 • Trénink
 • Individuální poradenství