MODERNÍ TÝM 2024/25                                                                

Moderní tým 2024/25 je určen pro:               

 • Pracovní a obchodní týmy, které chtějí viditelně zvýšit svoji efektivitu a výkon
 • Týmy po reorganizaci
 • Nově sestavené týmy
 • Málo výkonné týmy
 • Manažery, kteří sestavují nebo vedou pracovní tým
 • Personalisty, kteří provádí výběr lidí do pracovních týmů

Přínos Moderního týmu 2024/25:

 • Osobní profil týmových rolí – individuální doporučení, jak nejefektivněji fungovat v týmu
 • Profil silných a slabých stránek týmu, jeho míra synergie a úroveň týmové komunikace – jak nastavit zastupitelnost rolí a pravidla komunikace
 • Testování vhodnosti skladby týmu pro plnění zadaných úkolů v simulovaném i reálném prostředí - kdy tým dosahuje plného výkonu a kdy selhává
 • Konkrétní postupy, pravidla a návody pro práci týmu, které jsou zásadně postaveny na bázi zvýšení výkonu a efektivity a jsou okamžitě uplatnitelné v reálných podmínkách zaměstnavatele

Rozsah modulu A POČET ÚČASTNÍKŮ:

 • 2 dny na větší učebně plus 2 x 0,5 dne s časovým odstupem workshop týmu přímo na firmě
 • 6 až 12 na skupinu od jedné společnosti, kurz není otevřený