NOVÝ ZPŮSOB PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI S TÝMEM

Možná už jste zažili koučování osob na vlastní kůži nebo jste o něm alespoň slyšeli. Koučování je skvělá forma rozvoje lidí a v dnešní době velmi oblíbená (hlavně díky jejímu nenásilnému charakteru). Koučovaná osoba se vlastně sama rozhoduje, co jsou její priority, jakým směrem se vydá, jaké postupy zvolí apod. Pokud je tedy tato forma tak žádaná a příznivě hodnocená, bylo jen otázku času, kdy se začne využívat ve větší šíři. Jednou z forem tohoto využití je i týmové koučování, které si zachovává všechny pozitivní prvky individuálního koučování. Týmové koučování je na rozdíl od koučování jednotlivců náročnější, protože do něj vstupuje více hlav/více názorů na to, jakým směrem se vydat, jakou cestu zvolit apod. Abychom byli schopni při koučování týmů dospět v rozumném čase k reálným výsledkům je proto nejprve důležité určit, jak přistupovat k názorům jednotlivců, jak komunikovat uvnitř týmu a jak vybírat nejvhodnější postupy dosažení cíle. Týmový koučink CONEO je jedinečný díky tomu, že je založen na principu: „Nemá smysl lakovat stavbu, která padá.“ Neboli nejprve před zahájením koučování celého týmu je naprosto nezbytné nastavit pravidla pro spolupráci v rámci týmu a vybudovat zdravý tým. Tento zdravě spolupracující tým pak může překvapit úžasnými výsledky své práce. Nechejte se překvapit…

Jedinečnosti Týmového koučinku CONEO

KOORDINACE ZMĚN - nutné změny v rozvoji týmu probíhají zároveň se změnami jednotlivce ÚSPORA NÁKLADŮ - koučinkem prochází současně všichni členové týmu KOMPLEXNOST ROZVOJE - pracuje se s rozvojem týmu a zároveň jednotlivce ZMĚNY POSTOJŮ - pozitivní změny postojů týmu probíhají v návaznosti na změnu postojů jednotlivců

Pozouzení úspěšnosti Týmového koučinku CONEO

Posouzení úspěšnosti probíhá ve dvou úrovních – na úrovni týmu a na úrovni jednotlivce.

Na úrovni tým sledujeme následující kritéria:

  • Růst týmového výkonu a synergie
  • Zlepšení týmové motivace
  • Vyšší proaktivita týmu směrem k pozitivním změnám
  • Efektivní týmová komunikace

Na úrovni jednotlivce sledujeme: 

  • Růst individuálního výkonu
  • Vyšší úroveň osobní motivace provázané s motivací týmu
  • Lepší využívání potenciálu svého profilu týmových rolí
  • Dodržování pravidel komunikace a spolupráce v týmu
  • Realizace konkrétního plánu změn

Pro využít týmový koučink CONEO?

Týmový koučink je určen manažerům a skupinám, ve kterých selhávají základní manažerské techniky. I přes použití těchto technik neroste kvalita práce skupiny, ani kvalita vztahů. Cílem týmového koučinku CONEO je vytvořit efektivně fungující výkonný tým pro plnění konkrétních úkolů, kdy výchozím stavem je průměrná skupina nebo nefunkční tým. Cílem týmového koučinku tedy rozhodně není analýza týmu, ale změna!!! To znamená konkrétní kroky a postupy, které vedou k pozitivní změně.

O co v Týmovém koučinku CONEO jde?

Díky našim dlouholetým zkušenostem s budováním a rozvojem týmu stejně tak jako s koučováním osob jsme Týmový koučink CONEO sestavili z toho nejlepšího z obou těchto vzdělávacích metod. V obou vzdělávacích metodách využíváme jedinečné know-how prověřené léty praxe: 1/ Budování a rozvoj týmu jsme založili na metodice týmových rolí Belbin Interplace dle R. Meredith Belbina 2/ Koučování osob a týmů jsme založili na metodice výkonového koučování GROW, Performance Coaching Používáme nejprve prvky pro budování a rozvoj týmu, abychom tým stabilizovali a připravili všechny členy na následné koučování.