Simulátor pro piloty letadel, záchranáře, vojenské specialisty a podobné profese má podobu velmi propracované simulace napodobující děj nebo chování složitého systému.

Existuje něco podobného i pro manažery či členy pracovních týmů?

Odpovědí je výjimečný 

Coneo Simulátor

umožňuje pozorovatelné 
a měřitelné zásadní zvýšení efektivity práce jednotlivce 
i  týmu.

Coneo Simulátor vznikl na základě dlouhodobých zkušeností při práci s týmy a je zaměřen na vznik, rozvoj a podporu vysoce výkonných týmů v různých společnostech.

Při jeho přípravě jsme těžili z kombinace zkušeností lektorů a trenérů z vlastní praxe, inspirace kvalitním zahraničním know-how a mnoha let aplikace zážitkového přístupu k rozvoji a vzdělávání.

Kombinuje v sobě výhody klasického indoor kurzu (kvalitní teoretická základna) a zážitkových outdoor programů (interaktivita, vyšší úroveň zapamatování, vyšší zaujetí účastníků).

Zároveň eliminuje nedostatky obou (nebezpečí menšího zapojení a nižší motivace účastníků indoor kurzů a ne vždy dostatečná odborná kvalita a praktické zkušenosti lektorů u outdoor tréninků).

Coneo Simulátor je navržen jako jedinečný vzdělávací program tvořený sérií tří na sebe navazujících workshopů. Workshopy jsou vytvořeny tak, aby zde účastníci:
  • rozeznali vliv každého jednotlivce na fungování týmu (pozitivní i negativní)
  • přijali nutnost sdílené odpovědnosti za úspěch týmu
  • dokázali využívat nástroje pro vytěžení vnitřních zdrojů v týmu
  • získali vysoce efektivní návyky, které byly vytvořeny na základě vlastního i týmového zkušenostního učení
  • využili bezpečného prostředí s právem na chybu
Jedinečnost této série simulátorů spočívá v jejím postupném a měřitelném budování efektivních návyků.

» simulátor 1

Jde o zjištění, co je efektivní tým, na jakých principech pracuje a co při správném fungování dokáže. Aktivity jsou prokládány krátkým výkladem a zpětná vazba po aktivitách je cíleně řízena lektorem. Hlavní metodou je získání zážitku s vysokou mírou motivace a jeho zafixování do zkušenosti.  Program probíhá v atraktivním prostředí podpořeném videoukázkami z filmu Apollo 13.

Motto:
Nepřidávejte plyn, odbrzděte ruční brzdu…

» simulátor 2

Účastníci se zaměří na situace s vyšší náročností, které manažery provázejí, tj. situace s nedostatkem informací, s nejednoznačností zadání, s nejasnou kompetencí apod. Rozbor po aktivitách je postupně přenesen na tým účastníků, lektor využívá facilitace a  týmového koučinku pro podporu sebereflexe účastníků. Vrcholným bodem kurzu je příprava scénáře, nácvik a realizace skutečného divadelního představení.

Motto:
Naučíme vás, jak nás nepotřebovat…

» simulátor 3

Funguje jako reálné ověření/měření, zda všechny dohodnuté a odsouhlasené zásady převzali účastníci jako návyk do své každodenní praxe. Zároveň také jako další podpora upevnění daných návyků. Lektor pouze vymezuje pravidla při zadání projektu, rozbor a zpětná vazba probíhá již  uvnitř týmu.

Motto:
Zkušenost není to, co se vám přihodí, ale to, co uděláte z toho, co se vám přihodilo…