Projektová Interaktivní výuka

Projektová interaktivní výuka

Projektová interaktivní výuka

je jedinečné know-how, které jsme vytvořili na základě našich 20letých zkušeností se vzděláváním v komerční sféře. Vycházíme také z nejnovějších světových trendů ve vzdělávání dospělých.
Projektová interaktivní výuka v sobě zahrnuje to nejlepší z projektového učení a interaktivní výuky hrou nebo simulací, což je vynikající forma vzdělávání dospělých.
Cílem této vzdělávací metody je vysoký nárůst znalostí a dovedností u všech účastníků vzdělávaní.
Jde tedy o vysoce efektivní výuku, která svými výstupy výrazně převyšuje klasické prezenční vzdělávací kurzy.

Projektová interaktivní výuka je určena

těm účastníkům vzdělávání, kteří i přes své zkušenosti (praktické či teoretické) si chtějí výrazně rozšířit znalosti a dovednosti v daném oboru. 
Rozvoj je uplatňován na bázi získávání a ověřování si nových zkušeností přímo z denní praxe. Projektová interaktivní výuka je díky své formě velmi dobře akceptována účastníky, kteří nemají rádi „klasické“ formy vzdělávání.
Toto vzdělávání doporučujeme firmám, které chtějí dosáhnout u svých zaměstnanců trvalých změn ve výkonu.

Hlavní přínosy vzdělávání PIV:

  • Získání nových poznatků nenásilnou a vysoce efektivní formou při tvorbě projektů ze své obchodní praxe
  • Trvalost znalostí a dovedností díky vlastnímu studiu a prezentaci  výstupů
  • Zlepšení komunikačních forem i nástrojů díky tomu, že své téma učím ostatní účastníky Interaktivní učení díky simulacím v průběhu celého vzdělávání
  • Měřitelnost výstupů v podobě video nahrávky závěrečné simulace a prezentace celého projektu
  • …a hlavně praktičnost celého vzdělávání, kdy teorie je jen minoritní součástí výuky

Pokud chcete vysoce efektivní vzdělávání, pak je tu PIV
„Učíme se učením“