DECISION BASE

Je to unikátní nástroj řízení firmy formou deskové simulace od švédské světové jedničky na trhu. To znamená, že účastníci si mohou fyzicky sáhnout na vyprodukované zisky, a velmi rychle si propojí strategické záměry s reálnými výsledky, jichž docílili. Trénink probíhá formou 2,5 – denní SOUTĚŽE TÝMŮ, z nichž každý představuje jednu z konkurujících si firem. Tyto firmy tvoří "trh".

Každý tým má 4-5 účastníků. Každý účastník si vyzkouší postupně roli generálního ředitele, finančního ředitele, obchodního ředitele, výrobního ředitele a ředitele HR. Cílem každého týmu je co nejlépe uspět v boji – měřeno konkrétními ukazateli (EVA, tržní hodnota společnosti). Vítězí tým, který má na konci hry nejvyšší tržní hodnotu.

97.2% klientů by doporučilo Celemi business simulation (TNS, Gallup survey).

Trénink probíhá formou 2,5-denní SOUTĚŽE TÝMŮ, z nichž každý představuje jednu z konkurujících si firem. Těchto pět firem tvoří "trh".

Každý tým má 4-5 účastníků. 

Každý účastník si vyzkouší postupně roli:

 • generálního ředitele
 • finančního ředitele
 • obchodního ředitele
 • výrobního ředitele
 • ředitele HR

Všechny "firmy" mají stejné výchozí podmínky a v průběhu simulace procházejí 10 let existence na trhu. Každý rok vstupují do hry nové vlivy (politické, ekonomické, technologické), s nimiž se musejí týmy vyrovnat. Každý rok se také na základě odlišných strategií týmů ustaví jiná rovnováha na trhu. Cílem každého týmu je co nejlépe uspět v boji – měřeno konkrétními ukazateli (EVA, tržní hodnota společnosti). Vítězí tým, který má na konci hry nejvyšší tržní hodnotu.

Všem zaměstnancům simulace umožňuje: 

 • vidět vlastní společnost jako celek a tak se naučit lépe rozhodovat
 • lépe pochopit dlouhodobou strategii společnosti pochopit, jak se jednotlivé části firmy navzájem ovlivňují
 • stanovovat realistické cíle díky lepšímu porozumění souvislostem
 • zvládnout nástroje strategického plánování a posuzování výkonnosti
 • pochopit nutnost neustále zlepšovat efektivitu práce
 • rozpoznávat příležitosti a využívat zdroje rozumným způsobem.

Hlavním cílem programu je zvýšení spolupráce napříč firmou a budovat podnikatelský způsob myšlení.