Petr Beránek

Konzultant, lektor

Vzdělání

Bankovní institut vysoká škola Praha – obor Finance

1999 – 2005

Controlling (Horváth & Partners, Praha)

2001 -2002

Balance Scorecard (Ernst & Young, Malmö)

2001 -2002

Motto

„Člověk mající před očima cíl své práce, dovede najít prostředky k jeho uskutečnění i tehdy, když jsou mu okamžitě neznámy.“      Tomáš Baťa .

pracovní profil

 • 4 roky praxe na pozici ředitel podniku
 • 6 roků praktických zkušeností jako ředitel prodeje (3 roky) a finanční ředitel (3 roky) v dceřiné společnosti nadnárodní firmy
 • 18let praxe ve vzdělávání dospělých na pozicích trenér, lektor, kouč, auditor
 • Konzultace a tréninky v oblastech: bankovnictví a finanční služby, pojišťovnictví, výroba, obchodní řetězce, IT a obchodní společnosti

specializace

 • Vedení a řízení podniku
 • Podnikové finance
 • Deskové simulace Celemi:
       Apples & Oranges  (podnikové finance) 
       Decision Base (řízení kapitálově náročné společnosti)

hlavní projekty

 • ArcelorMittal Ostrava – lektor kurzů: Podnikové finance a Decision Base – simulace řízení kapitálově náročné společnosti (celkový počet účastníků vzdělávání – více než 1 tisíc)
 • InterSpar – lektor kurzů: Manažerské dovednosti (celkový počet účastníků vzdělávání – více než 500)
 • BSC Praha – lektor kurzů: Podnikové finance (celkový počet účastníků vzdělávání – více než 150)

další odborný rozvoj

 • CELEMI Sweden – Apples & Oranges (podnikové finance), Decision Base (řízení kapitálově náročné společnosti) certifikovaný facilitátor.
 • Bankovnictví (certifikát BIVS)
 • Investiční bankovnictví (certifikát BIVS)

Osobnostní profil

 • Schopnost přimět lidi aby udělali co je třeba a současně si to užili a ještě se při tom něco naučili.
 • Analýza problému, následné zjednodušení a zformulování podstaty věci do jasného a srozumitelného závěru.
 • Nenapravitelný povzbuzovač a propagátor pozitivního usměrňování jednotlivců a pracovních kolektivů.