Vysoce efektivní paměť

aneb co ani netušíte, že ve vás je

Rozviňte si netušené schopnosti vaší paměti a vstupte do světa vysoce efektivních lidí.

Zrychlení paměti

Výrazné zrychlení uchopení informací do paměti - např. při práci s velkými objemy informací, které je nutno efektivně vytřídit a důležité si rychle zapamatovat (typicky obchodní mailing).

Výdrž paměti

Násobně delší uchování informací v paměti - např. při telefonním hovoru či obchodním jednání, při zadávání úkolů apod.

Využití informací

Zrychlení schopnosti bleskově asociovat, vizualizovat, strukturovat informace - např. při firemních poradách, obchodních jednáních, vedení a kontrole podřízených.

Nový rozměr učení

Naučení se jak vnímat a uchopovat informace celým tělem a nejen jím (smysly, city, pocity, emocemi, gesty, barvami, rytmem ad.).

Ochrana mozku

Zvýšení efektivity úsilí v boji proti stresu a vyhoření pomocí hravosti a tvořivosti.

Využití

Vhodné pro manažery, obchodníky všechny ostatním, jež pracují s velkým množstvím informací, tyto musí v krátkém čase vytřídit, rychleji si je zafixovat v paměti a násobně déle si je pamatovat.
A především pro firmy, které chtějí zvýšit využití potenciálu svých zaměstnanců.

Chci se dozvědět více o programu